(1)
Крепич, С. Я.; Дивак, М. П. Порівняння часової складності реалізації процедур випадкового пошуку в задачі синтезу фільтра та допусків на параметри його елементів. ІТКІ 2015, 33, 47-57.