Квєтний, Р., Кривогубченко, С., & Іванов, Ю. (2018). АПАРАТНА РЕАЛІЗАЦІЯ ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ MAX-LOG-MAP ТУРБО-ДЕКОДЕРА. Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія, 43(3), 48-53. https://doi.org/10.31649/1999-9941-2018-43-3-48-53