Коробейнікова, Т., Савицька, Л., & Тягун, Д. (2020). МЕТОД ТА ПРОГРАМНИЙ ЗАСІБ ЗАСТОСУВАННЯ МЕТАДАНИХ В ПРОЦЕСАХ ПОШУКУ. Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія, 3(46), 21-27. Retrieved із https://itce.vntu.edu.ua/index.php/itce/article/view/735