Замятін, Денис, О. Кебкало, Л. Лукашевська, Антон Михайлюк, Олена Михайлюк, Андрій Петрашенко, і Володимир Тарасенко. 1. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОРПОРАТИВНОГО ДОКУМЕНТО-ОРІЄНТОВАНОГО СХОВИЩА ДАНИХ ОСВІТНЬОЇ УСТАНОВИ. Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія 3 (25). https://itce.vntu.edu.ua/index.php/itce/article/view/100.