Квєтний, Роман, Юрій Поремський, і Максим Тартачник. 1. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ РУХУ В ПОТОЦІ ВІДЕО ДАНИХ. Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія 3 (22). https://itce.vntu.edu.ua/index.php/itce/article/view/66.