Квєтний, Роман, Сергій Кривогубченко, і Юрій Іванов. 2018. АПАРАТНА РЕАЛІЗАЦІЯ ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ MAX-LOG-MAP ТУРБО-ДЕКОДЕРА. Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія 43 (3), 48-53. https://doi.org/10.31649/1999-9941-2018-43-3-48-53.