[1]
С. Приходько і Н. Приходько, НЕЛІНІЙНА РЕГРЕСІЙНА МОДЕЛЬ ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ РОЗМІРУ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ НА БАЗІ VB, ІТКІ, vol 43, № 3, с. 37-42, Груд 2018.