[1]
Р. Крепич і С. Крепич, КОМПЛЕКСНЕ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗБОРУ І ВІЗУАЛІЗАЦІЇ СТАТИСТИКИ ДЕФЕКТІВ ПРОГРАМНИХ ПРОЕКТІВ, ІТКІ, vol 42, № 2, с. 35-42, Жов 2018.