Квєтний, Р., С. Кривогубченко, і Ю. Іванов. АПАРАТНА РЕАЛІЗАЦІЯ ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ MAX-LOG-MAP ТУРБО-ДЕКОДЕРА. Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія, Vol 43, № 3, Dec. 2018, с. 48-53, doi:10.31649/1999-9941-2018-43-3-48-53.