Про журнал

Міжнародний науково-технічний журнал „Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія” є науковим фаховим виданням України, в якому можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата технічних наук. Журнал публiкує новi теоретичнi та практичнi результати в галузі технiчних наук. Публiкуються також огляди сучасного стану важливих наукових проблем, огляди наукових конференцiй, якi вiдбулися у ВНТУ.

Розділи журналу:

  • Біологічні та медичні прилади і системи
  • Інформаційні технології та теорія кодування
  • Інформаційно-вимірювальні технології та системи
  • Комп`ютерні системи та компоненти
  • Математичне моделювання та обчислювальні методи
  • Прилади і методи контролю та визначення складу речовини
  • Радіовимірювальні прилади

Виходить 3 рази на рік. Заснований у липні 2004 року. Свідоцтво про реєстрацію періодичного видання № 9007, сер. КВ від 27.07.2004 р.

Журнал „Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія” є науковим фаховим виданням України (категорія Б)
(постанова ВАК України № 2-05/1 від 19.01.2006 року)
(повторна реєстрація, постанова ВАК України № 1-05/3 від 08.07.2009 року)
(повторна реєстрація, постанова ВАК України № 261 від 06.03.2015 року)
(наказ МОН № 409 від 17.03.2020 року)