Інформаційна підтримка діагностично-лікувальних заходів у медицині

  • Анатолій Іванович Поворознюк Національний технічний універси-тет «Харківський політехнічний інститут»
  • Георгій Романович Мумладзе Національний технічний університет «Харківський політехнічний ін-ститут»
  • Оксана Анатоліївна Поворознюк Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
Ключові слова: Ключові слова, комп'ютерна система, прийняття рішення, діагностика, лікування, лікарська дія, лікарська помилка, діагностична ознака, вирішальне правило.

Анотація

Анотація. Формалізовано етапи діагностично-лікувальних заходів при розробці комп'ютерних систем підтримки прийняття рішень в медицині. Для комплексної оцінки етапів діагностично-лікувального процесу з метою мінімізації ризиків лікарських помилок, виконується перехід з традиційного простору діагностичних ознак в простір лікарських дій. Аналіз діагнозів в просторі лікарських дій дозволив розробити метод ієрархічної кластеризації діагнозів в просторі лікарських дій і корекцію порогів в діагностичному вирішальному правилі.

Біографії авторів

Анатолій Іванович Поворознюк, Національний технічний універси-тет «Харківський політехнічний інститут»
професор кафедри обчислювальної техніки та програмування
Георгій Романович Мумладзе, Національний технічний університет «Харківський політехнічний ін-ститут»
аспірант
Оксана Анатоліївна Поворознюк, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
кандидат технічних наук,доцент кафедри обчислювальної техніки та програмування
Опубліковано
2017-06-06
Як цитувати
[1]
А. Поворознюк, Г. Мумладзе, і О. Поворознюк, Інформаційна підтримка діагностично-лікувальних заходів у медицині, ІТКІ, vol 38, № 1, с. 22-29, Чер 2017.