Інформаційна підтримка діагностично-лікувальних заходів у медицині

  • Анатолій Іванович Поворознюк Національний технічний універси-тет «Харківський політехнічний інститут»
  • Георгій Романович Мумладзе Національний технічний університет «Харківський політехнічний ін-ститут»
  • Оксана Анатоліївна Поворознюк Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

Анотація

Анотація. Формалізовано етапи діагностично-лікувальних заходів при розробці комп'ютерних систем підтримки прийняття рішень в медицині. Для комплексної оцінки етапів діагностично-лікувального процесу з метою мінімізації ризиків лікарських помилок, виконується перехід з традиційного простору діагностичних ознак в простір лікарських дій. Аналіз діагнозів в просторі лікарських дій дозволив розробити метод ієрархічної кластеризації діагнозів в просторі лікарських дій і корекцію порогів в діагностичному вирішальному правилі.

Дані про авторів

Анатолій Іванович Поворознюк, Національний технічний універси-тет «Харківський політехнічний інститут»
професор кафедри обчислювальної техніки та програмування
Георгій Романович Мумладзе, Національний технічний університет «Харківський політехнічний ін-ститут»
аспірант
Оксана Анатоліївна Поворознюк, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
кандидат технічних наук,доцент кафедри обчислювальної техніки та програмування
Опубліковано
2017-06-06
Як цитувати
ПОВОРОЗНЮК, Анатолій Іванович; МУМЛАДЗЕ, Георгій Романович; ПОВОРОЗНЮК, Оксана Анатоліївна. Інформаційна підтримка діагностично-лікувальних заходів у медицині. Інформаційні технології та комп'ютерна інженерія, [S.l.], v. 1, n. 38, p. 22-29, june 2017. ISSN 2078-6387. Доступно за адресою: <https://itce.vntu.edu.ua/index.php/itce/article/view/659>. Дата доступу: 22 jan. 2018
Ключові слова:
Ключові слова: комп'ютерна система; прийняття рішення; діагностика; лікування; лікарська дія; лікарська помилка; діагностична ознака; вирішальне правило.