ВЛИЯНИЕ КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА РАБОТУ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

  • Леонід Григорович Коваль
  • Валерій Єгорович Кривоносов
  • Михайло Володимирович Бачинський
  • Єлена Юріївна Балалаєва
  • Дмитро Миколайович Барановський ВНТУ
Ключові слова: медицинское оборудование, качество электроэнергии, нормы качества электриеской энергии

Анотація

Достовірність поставленого діагнозу хвороби залежить не тільки від справності діагностичного обладнання, але й параметрів мережі живлення. Сучасні діагностичні апарати є складними електромеханічними пристроями, що містять електричні елементи, механічні вузли, електронні та мікропроцесорні блоки, що працюють на низьких та високих напругах. Приведені норми та граничні значення показників якості електричної енергії в системах електропостачання загального призначення. Проведений аналіз причин відхилень параметрів ПКЕ та їх впливу на якість роботи та безвідповідальність споживачів. Розробка методів зниження додаткових витрат і підвищення надійності роботи МО є актуальною задачею, рішення якої дозволить медичному персоналу проводити обстеження хворого з мінімальними витратами, при високій надійності роботи медичного обладнання. До 14% причин виникнення аварій медичного обладнання пов'язані з аварійними, технологічними, профілактичними та іншими відключеннями в мережній мережі. Особливо чутливими пристроями до провалів напруги є РКТ. Установка блоків безперебійного живлення не вирішує проблему захисту РКТ від провалів і несанкціонованих відключень.

Посилання

Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения, ГОСТ 13109-97, Дата введения 1999-01-01.

Жежеленко И. В., Саенко Ю.Л. Показатели качества электроэнергии и их контроль на про-мышленных предприятиях. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Энергоатомиздат,2000. – 252 с.

Жежеленко И. В., Показатели качества электроэнергии на промышленных предприятиях. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Энергоатомиздат, 1998. – 168 с.

Сыромятников И. А. Режимы работы асинхронных и синхронных двигателей / Под ред. М. Л. Мамиконянца.- М.: Энергоатомиздат, 1984.- 240с.

Жежеленко И. В., Саенко Ю. Л., Горпинич А. В. Влияние качества электроэнергии на надёж-ность асинхронных двигателей // Промислова електроенергетика та електротехніка (Промелектро). – 2004. – № 1. – С. 15 – 21.

Василенко С. В., Кривоносов В. Е. «Управлением ресурсом работы асинхронного двигателя в условиях несимметрии питающей сети // Василенко В. В., Кривоносов В. Е. Научный вестник ЛГМА, выпуск №2 (10Е) –Краматорск: ДГМА, 2012.- С 14-24.

Кривоносов В.Е. Управлением сроком службы изоляции по скоростным характеристикам нагрева / Кривоносов В.Е., Василенко С.В.// Електротехника и энергетика; сб. науч., тр. выпуск №11.-Донецк: ДонНГУ.2011.-С.205-210.

Пинчук О. Г. Оценка токов и температур асинхронных двигателей мощностью до 400 кВт при различных характеристиках несимметрии сети: методические подходы // Вестник национального тех-нического университета "ХПИ": сб. науч. тр.: темат. вып. / "Харьковский политехнический ин-т", нац. техн. ун-т. - Х.: НТУ "ХПИ", 2008. – Вып. 7: Проблемы совершенствования электрических машин и аппа-ратов. - С. 89-98.

Закладний О. О. Оцінка залишкового ресурсу асинхронного електропривода // Вісник Націо-нального технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Серія «Гірництво»: Збір-ник наукових праць. – Київ: НТУУ «КПІ»: ЗАТ «Техновибух», 2010, – Вип. 19. С. 137-146.

Кривоносов В. Е., Василенко С. В. Моделирование тепловых режимов работы асинхронных двигателей // Зб. наук. пр. VI Міжнар. наук. конф. “Ефективність і якість електропостачання промислових підприємств”. – Маріуполь, 2008. – С. 311 – 314.

Опубліковано
2018-12-21
Як цитувати
[1]
Л. Коваль, В. Кривоносов, М. Бачинський, Є. Балалаєва, і Д. Барановський, ВЛИЯНИЕ КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА РАБОТУ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ІТКІ, vol 43, № 3, с. 10-17, Груд 2018.
Розділ
Біологічні та медичні прилади і системи