ЕФЕКТИВНІСТЬ КОМП’ЮТЕРНИХ ЗАСОБІВ КЕРУВАННЯ АВТОМАТИЧНИМ НАПРАВЛЕННЯМ АНТЕН У БЕЗДРОТОВИХ СИСТЕМАХ ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ

Автор(и)

  • Богдан Блощинський ТОВ Науково-впроваджувальної фірми «Криптон», Київ
  • Ярослав Клятченко Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Київ

DOI:

https://doi.org/10.31649/1999-9941-2023-58-3-33-40

Ключові слова:

бездротові системи передачі даних, мікроконтролер, автопозиціювання, направлення антени, бездротовий зв’язок

Анотація

Анотація.   Сучасні телекомунікаційні системи набули значної популярності завдяки, в першу чергу,  ефективним засобам передачі інформації. Однак, незалежно від способу передачі інформації, ефективність будь-якої системи може бути  обмежена максимальною швидкістю та дальністю цієї передачі. Також, ефективність та доцільність використання, наприклад, бездротових систем передачі даних залежить від рельєфу, швидкості розгортання, економічних показників та тривалості використання. В системах бездротової передачі даних в приймачах (передавачах) використовуються антени спрямованої дії, які мають бути розгорнуті для встановлення канала зв’язку шляхом  направлення  на джерело (приймач) сигналу. Але значний вплив на швидкість розгортання таких бездротових систем передачі даних із спрямованими антенами  чинить процес автоматичного направлення антени. Підвищення ефективності засобів автопозиціювання антен досягається за рахунок нової запропонованої їхньої структурної організації, вдосконалених алгоритмів керування направленням антени та застосування сучасної елементно-компонентної бази. Проведено аналіз та порівняння експериментальних результатів роботи запропонованого рішення для бездротових систем передачі даних. Також, запропоновано структури  системи автоматичного направлення антени, реалізовано діючий прототип, створено керуюче програмне забезпечення та проведено тестування його функціонування згідно розроблених алгоритмів. Продемонстровано широкі можливості сучасної елементно-компонентної бази для реалізації апаратури засобів автоматичного направлення антен. При аналізі отриманих результатів тестування створеного прототипу було показано ефективність запропонованих алгоритмів, яка досягається за рахунок їхнього комбінування для отримання гарантованого результату. Запропоновано схему застосування цих алгоритмів, суть якої полягає в тому, що один алгоритм має керувати направленням антени, яке буде приблизним, а інший алгоритм буде виконувати точне позиціювання, тобто коригувати та завершувати направлення антени.

Біографії авторів

Богдан Блощинський , ТОВ Науково-впроваджувальної фірми «Криптон», Київ

провідний інженер ТОВ Науково-впроваджувальної фірми «Криптон», Київ

Ярослав Клятченко , Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Київ

кандидат технічних наук, доцент кафедри системного програмування і спеціалізованих комп’ютерних систем Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».

Посилання

Янко А.С. Основні тенденції та перспективи розвитку радіорелейного зв’язку [Електронний ресурс] / А.С. Янко, В.В. Авдєєв // Новітні інформаційні системи та технології – Modern in-formation system and technologies. – Полтава : ПолтНТУ, 2018. – № 9.

Блощинський, Б. В. Система керування автопозиціюванням антен радіорелейного зв’язку : дипломний проект ... бакалавра : 123 Комп’ютерна інженерія / Блощинський Богдан Вікто-рович. – Київ, 2020. – 66 с.

«Raspberry Pi 3 Model B+»/ Посилання: https://arduino.ua/prod2590-raspberry-pi-3-b-plus

«ATMEGA328P Datasheet (PDF) - ATMEL Corporation» / Посилання: https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/1425641/ATMEL/ATMEGA328P.html

17HD4401 2 Phase Hybrid Stepper Motor/ Посилання: https://datasheetspdf.com/pdf-file/928661/MotionKing/17HS4401/1

AMT20 MODULAR ABSOLUTE ENCODER/ Посилання: https://www.cuidevices.com/product/resource/amt20-v.pdf

Драйвер крокового двигуна A4988/ Посилання: https://www.mini-tech.com.ua/ua/drayver-shagovogo-dvigatelya-a4988

References

Yanko A.S. The main trends and prospects for the development of radio relay communication [Electronic resource] / A.S. Yanko, V.V. Avdeev // Modern information system and technologies. – Poltava: PoltNTU, 2018. – No. 9.

Bloshchynskyi, B.V. System for controlling the auto-positioning of radio relay antennas: diploma project ... bachelor's degree: 123 Computer engineering / Bohdan Viktorovich Bloshchynskyi. - Kyiv, 2020. - 66 p.

«Raspberry Pi 3 Model B+»/ Посилання: https://arduino.ua/prod2590-raspberry-pi-3-b-plus

«ATMEGA328P Datasheet (PDF) - ATMEL Corporation» / Link: https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/1425641/ATMEL/ATMEGA328P.html

17HD4401 2 Phase Hybrid Stepper Motor/ Link: https://datasheetspdf.com/pdf-file/928661/MotionKing/17HS4401/1

AMT20 MODULAR ABSOLUTE ENCODER/ Link: https://www.cuidevices.com/product/resource/amt20-v.pdf

Stepper motor driver A4988/ Link: https://www.mini-tech.com.ua/ua/drayver-shagovogo-dvigatelya-a4988

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 98

Опубліковано

2023-12-29

Як цитувати

[1]
Б. . Блощинський і Я. . Клятченко, «ЕФЕКТИВНІСТЬ КОМП’ЮТЕРНИХ ЗАСОБІВ КЕРУВАННЯ АВТОМАТИЧНИМ НАПРАВЛЕННЯМ АНТЕН У БЕЗДРОТОВИХ СИСТЕМАХ ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ », ІТКІ, вип. 58, вип. 3, с. 33–40, Груд 2023.

Номер

Розділ

Комп`ютерні системи та компоненти

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.