НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ РЕМОНТУ МЕДИЧНОГО ДІАГНОСТИЧНОГО ОБЛАДНАННЯ ЗА ФАКТИЧНИМ ТЕХНІЧНИМ СТАНОМ

  • Вячеслав Данилович Кузовик National Aviation University Komarova Ave, 1, Kyiv, 03058. Phone: (044) 406-71-98
  • Валентина Леонідівна Кучеренко National Aviation University Komarova Ave, 1, Kyiv, 03058. Phone: (044) 406-74-42
Ключові слова: система ремонту, виробнича та інформаційна технології ремонту, фактичний технічний стан, засоби автоматизаці

Анотація

Проведений аналіз виробничої діяльності експлуатаційних та ремонтних підприємств, в результаті якого визначені певні недоліки технологічних процесів обслуговування та ремонту медичного діагностичного обладнання, яке розміщене на мобільних медичних комплексах. Показані ефективні методи та засоби вдосконалення технологій ремонту медичного діагностичного обладнання, впровадження яких забезпечує перехід на ремонт за фактичним технічним станом.

Біографії авторів

Вячеслав Данилович Кузовик, National Aviation University Komarova Ave, 1, Kyiv, 03058. Phone: (044) 406-71-98
d.t.s., prof., Head of the Department of the Biocybernetics and aerospace medicine
Валентина Леонідівна Кучеренко, National Aviation University Komarova Ave, 1, Kyiv, 03058. Phone: (044) 406-74-42
an assistant of the Department of the Biocybernetics and aerospace medicine
Як цитувати
[1]
В. Кузовик і В. Кучеренко, НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ РЕМОНТУ МЕДИЧНОГО ДІАГНОСТИЧНОГО ОБЛАДНАННЯ ЗА ФАКТИЧНИМ ТЕХНІЧНИМ СТАНОМ, ІТКІ, vol 3, № 25, 1.
Розділ
Біологічні та медичні прилади і системи