Спосіб завдання багатовимірних функцій належності термів лінгвістичних змінних

  • Алексей Николаевич Шушура Donetsk National Technical University
  • Ирина Александровна Тарасова Donetsk National Technical University
Ключові слова: нечітке управління, багатовимірна функція належності, нечітка кластеризація, терм лінгвістичної змінної, автоматизація процесу.

Анотація

У статті наведено спосіб побудови багатомірних функцій належності термів лінгвістичних змінних на основі методів нечіткої кластеризації. Проведено чисельне дослідження способу в задачі автоматизації процесу діагностування і введення медикаментів при лікуванні вагітних жінок із прееклампсією різного ступеня тяжкості. Застосування розробленого способу дозволяє підвищити ефективність нечіткого управління об'єктами, що погано формалізуються, зі складною структурою взаємозв'язків вхідних і вихідних змінних, знизивши вплив суб'єктивності експерта за рахунок автоматизації процесу побудови функцій належності термів лінгвістичних змінних з використанням кластерного аналізу.

Біографії авторів

Алексей Николаевич Шушура, Donetsk National Technical University
c.t.s., Assistant Professor, Associate Professor of the Department of Systems Analysis and Modeling
Ирина Александровна Тарасова, Donetsk National Technical University
postgraduate student of the Department of system analysis and modeling
Як цитувати
[1]
А. Шушура і И. Тарасова, Спосіб завдання багатовимірних функцій належності термів лінгвістичних змінних, ІТКІ, vol 1, № 26, 1.