Розв’язання квадратичної задачі про призначення методом локальних оптимумів

  • Юрій Михайлович Зорін Національний технічний університет Україні “КПІ”
  • Сергій Валентинович Подольський EPAM Systems,
Ключові слова: квадратична задача про призначення, евристичний алгоритм, комбінаторна оптимізація, локальний мінімум

Анотація

У роботі запропоновано евристичний алгоритм розв’язання квадратичної задачі про призначення. На відміну від існую-
чих евристичних алгоритмів, які потребують визначення декількох вхідних параметрів, запропонований алгоритм використовує
лише один параметр і базується на ідеї використання комбінації локальних оптимумів в околі перестановок двох елементів. При
цьому він дозволяє отримати більш якісні розв’язки за дещо менший час в порівнянні з відомими алгоритмами.

Біографії авторів

Юрій Михайлович Зорін, Національний технічний університет Україні “КПІ”
доцент каф. СПіСКС, факультет прикладної математики
Сергій Валентинович Подольський, EPAM Systems,
Software Engineer
Як цитувати
[1]
Ю. Зорін і С. Подольський, Розв’язання квадратичної задачі про призначення методом локальних оптимумів, ІТКІ, vol 3, № 28, 1.
Розділ
Математичне моделювання та обчислювальні методи