Принципи фізичного та математичного моделювання неінвазивних методів діагностики стану здоров'я людини

  • Йосип Іванович Стенцель Технологічний інституту Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля
  • Сергій Володимитрович Павлов Вінницький національний технічний університет
  • Сергій Макарович Злепко Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: біологічний організм, діагностика, стан, явище перенесення, реологічний перехід, стік, похибка, контроль, час, джерело, випромінювач

Анотація

У роботі наведено результати аналізу теоретичних та експериментальних досліджень роботи біологічного організму,принципи діагностування стану людського організму. Показано, що діагностика стану здоров'я людини базується на основі прямого перенесення енергії, маси та кількості руху без врахування принципів їх створення, реологічних переходів, перетворень і стоку того чи іншого явища перенесення.

Біографії авторів

Йосип Іванович Стенцель, Технологічний інституту Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля
докт. техн.. наук, професор, завідувач кафедри комп'ютерно-інтегрованих систем управління
Сергій Володимитрович Павлов, Вінницький національний технічний університет
докт. техн.. наук, професор, завідувач кафедри загальної фізики та фотоніки
Сергій Макарович Злепко, Вінницький національний технічний університет
докт. техн.. наук, професор, завідувач кафедри проектування медикобіологічної апаратури
Як цитувати
[1]
Й. Стенцель, С. Павлов, і С. Злепко, Принципи фізичного та математичного моделювання неінвазивних методів діагностики стану здоров’я людини, ІТКІ, vol 3, № 28, 1.
Розділ
Біологічні та медичні прилади і системи

Найчитабильні статті цього ж автора(ів)