Фізичні та математичні моделі реологічних переходів у біологічному організмі

  • Йосип Іванович Стенцель Технологічний інститут Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля
  • Сергій Володимитрович Павлов Вінницький національний технічний університет
  • Олексій Дмитрович Азаров Вінницький національний технічний університет
  • Лілія Іванівна Петросян Технологічний інститут Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля.

Анотація

У роботі наведено результати досліджень роботи біологічного організму. Показано, що в біологічному організмі проходять процеси, котрі супроводжуються явищами перенесення енергії, маси та кількості руху. Такі процеси обумовлені біохімічними реакціями, біомагнітними процесами, а також наявністю границь переходу, в яких створюються нові речовини, види енергії та витрати біоречовин. Розглядаються фізичні моделі реологічних перетворень, а також, а також узагальнена математична модель
біологічного організму.

Дані про авторів

Йосип Іванович Стенцель, Технологічний інститут Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля
докт. техн.. наук, професор, завідувач кафедри комп'ютерно-інтегрованих систем управління
Сергій Володимитрович Павлов, Вінницький національний технічний університет
докт. техн.. наук, професор, завідувач кафедри загальної фізики та фотоніки
Олексій Дмитрович Азаров, Вінницький національний технічний університет
докт. техн.. наук, професор, завідувач кафедри обчислювальної техніки
Лілія Іванівна Петросян, Технологічний інститут Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля.
науковий співробітник кафедри комп'ютерно-інтегрованих систем управління
Як цитувати
СТЕНЦЕЛЬ, Йосип Іванович et al. Фізичні та математичні моделі реологічних переходів у біологічному організмі. Інформаційні технології та комп'ютерна інженерія, [S.l.], v. 3, n. 28, june 2014. ISSN 2078-6387. Доступно за адресою: <https://itce.vntu.edu.ua/index.php/itce/article/view/134>. Дата доступу: 22 jan. 2018
Розділ
Біологічні та медичні прилади і системи
Ключові слова:
біологічний організм; метод; фізична модель; зона перенесення; маса; енергія; кількість руху; обмеження; математична модель