Оцінювання метрологічних характеристик фотоплетизмографічного приладу діагностування стану периферичного кровообігу

  • Сергій Макарович Злепко Вінницький національний технічний університет
  • Тетяна Іванівна Козловська Вінницький національний технічний університет
  • Владислав Антонович Стасенко Вінницький національний технічний університет
  • Володимир Сергійович Павлов Вінницький національний технічний університет
  • Вікторія Петрівна Думенко Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського
Ключові слова: метрологічні характеристики, периферичний кроообіг, фотоплетизмографічний прилад

Анотація

В роботі проведено оцінювання основних метрологічних характеристик фотоплетизмографічного приладу діагностування стану периферичного кровообігу. Побудовано його структурну схему, складено математичну модель фотоприймача на основі пари фотодіод-операційний підсилювач, складено рівняння перетворення та отримано просторову функцію перетворення вимірювального каналу. Отримано формули для розрахунку таких метрологічних характеристик як чутливість, коефіцієнт впливу впливної величини, швидкість зміни коефіцієнта впливної величини по вихідному параметру, номінальну функцію перетворення, абсолютну мультиплікативну та абсолютну адитивну похибки і отримано їх графічні залежності.

Біографії авторів

Сергій Макарович Злепко, Вінницький національний технічний університет
д.т.н., професор, завідувач кафедри проектування медико-біологічної апаратури
Тетяна Іванівна Козловська, Вінницький національний технічний університет
к.т.н., старший викладач кафедри загальної фізики
Владислав Антонович Стасенко, Вінницький національний технічний університет
к.ф.-м.н., доцент кафедри загальної фізики
Володимир Сергійович Павлов, Вінницький національний технічний університет
студент групи О-15, факультету комп’ютерних систем та автоматики
Вікторія Петрівна Думенко, Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського
к.т.н., старший викладач кафедри загальної фізики
Опубліковано
2016-05-30
Як цитувати
[1]
С. Злепко, Т. Козловська, В. Стасенко, В. Павлов, і В. Думенко, Оцінювання метрологічних характеристик фотоплетизмографічного приладу діагностування стану периферичного кровообігу, ІТКІ, vol 35, № 1, с. 4-12, Трав 2016.
Розділ
Біологічні та медичні прилади і системи

Найчитабильні статті цього ж автора(ів)