Cинтез двовимірних діагностичних параметрів при коваріаційного аналізу тривимірних вейвлет-перетворень вібросигналів

  • Павло Федорович Щапов НТУ «Харківський політехнічний інститут »
  • Руслан Павлович Мігущенко НТУ «Харківський політехнічний інститут »

Анотація

Представлені результати ковариаційного аналізу неперервного вейвлет-перетворення спектрально-нестаціонарних вібросигналів. Запропонована модель кусочно-лінійної апроксимації любого з перетину трьохмірного вейвлет-зображення послідовностями регресій з випадковими коефіцієнтами, дисперсійний аналіз яких дозволяє виділити чотири критеріальні двомірні статистики Фішера, які залежать або від зсуву, або від масштабу. Відображено, що максимально інформативними для завдань вібраційної діагностики є F-статистики, залежні від масштабу. Отримані F-статистики, будучи випадковими величинами з відомим законом розподілу, дозволяють перейти від якісної оцінки вимірювальних характеристик до кількісної і оцінити ймовірності помилок діагностики на базі стандартних параметричних моделей.

Біографії авторів

Павло Федорович Щапов, НТУ «Харківський політехнічний інститут »
д.т.н., професор кафедри
Руслан Павлович Мігущенко, НТУ «Харківський політехнічний інститут »
к.т.н., доцент кафедри
Як цитувати
[1]
П. Щапов і Р. Мігущенко, Cинтез двовимірних діагностичних параметрів при коваріаційного аналізу тривимірних вейвлет-перетворень вібросигналів, ІТКІ, vol 3, № 28, 1.
Розділ
Комп`ютерні системи та компоненти