Cинтез двовимірних діагностичних параметрів при коваріаційного аналізу тривимірних вейвлет-перетворень вібросигналів

  • Павло Федорович Щапов НТУ «Харківський політехнічний інститут »
  • Руслан Павлович Мігущенко НТУ «Харківський політехнічний інститут »

Анотація

Представлені результати ковариаційного аналізу неперервного вейвлет-перетворення спектрально-нестаціонарних вібросигналів. Запропонована модель кусочно-лінійної апроксимації любого з перетину трьохмірного вейвлет-зображення послідовностями регресій з випадковими коефіцієнтами, дисперсійний аналіз яких дозволяє виділити чотири критеріальні двомірні статистики Фішера, які залежать або від зсуву, або від масштабу. Відображено, що максимально інформативними для завдань вібраційної діагностики є F-статистики, залежні від масштабу. Отримані F-статистики, будучи випадковими величинами з відомим законом розподілу, дозволяють перейти від якісної оцінки вимірювальних характеристик до кількісної і оцінити ймовірності помилок діагностики на базі стандартних параметричних моделей.

Дані про авторів

Павло Федорович Щапов, НТУ «Харківський політехнічний інститут »
д.т.н., професор кафедри
Руслан Павлович Мігущенко, НТУ «Харківський політехнічний інститут »
к.т.н., доцент кафедри
Як цитувати
ЩАПОВ, Павло Федорович; МІГУЩЕНКО, Руслан Павлович. Cинтез двовимірних діагностичних параметрів при коваріаційного аналізу тривимірних вейвлет-перетворень вібросигналів. Інформаційні технології та комп'ютерна інженерія, [S.l.], v. 3, n. 28, june 2014. ISSN 2078-6387. Доступно за адресою: <https://itce.vntu.edu.ua/index.php/itce/article/view/136>. Дата доступу: 24 feb. 2018
Розділ
Комп`ютерні системи та компоненти