Вибір алгоритма оптимального управління нелінійними двоканальними об’єктами збагачення вугілля

  • Дмитро Анатолийович Зубов Восточноукраинский национальный университет имени Владимира Даля
Ключові слова: управління нелінійними двоканальними об’єктами

Анотація

У статті розглядаються етапи вибору алгоритму оптимального управління лінійними об’єктами для одного класу двоканальних нелінійних нестаціонарних стохастичних об’єктів вуглездобувального виробництва з великим запізненням. Проведені дослідження дозволяют виконати висновки: 1) використання метода Діофанта для зменшення кількості змінних є недоцільним в зв’язку з квадратичним характером одержання залежностей; 2) аналітичне визначення коренів квадратичного рівняння з одним невідомим призводить до комплексних МІЖНАРОДНИЙ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ЖУРНАЛ “ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА КОМП’ЮТЕРНА ІНЖЕНЕРІЯ” 92 чисел, що викликає необхідність використання комбінаторних предикторних алгоритмів пошуку найкращого рішення.

Біографія автора

Дмитро Анатолийович Зубов, Восточноукраинский национальный университет имени Владимира Даля
к.т.н., доц., доцент кафедры компьютеризированных систем
Опубліковано
2016-05-30
Як цитувати
[1]
Д. Зубов, Вибір алгоритма оптимального управління нелінійними двоканальними об’єктами збагачення вугілля, ІТКІ, vol 1, № 1, с. 66-69, Трав 2016.