Концептуальна модель підвищення оптимального управління системою технічного обслуговування і ремонту тягових підстанцій

  • Олександр Олександрович Матусевич Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна
Ключові слова: тягова підстанція, технічне обслуговування і ремонт, система управління, силове електрообладнання, моделювання

Анотація

Розроблено модель удосконалення системи управління ремонтним обслуговуванням тягової підстанції дистанції електропостачання, що дозволяє підвищити ефективність системи організації і керування технічним обслуговуванням та ремонтом силового електроустаткування тягової підстанції за рахунок посилення таких функцій управління як: планування, прогнозування, облік, контроль, мотивація і стимулювання ремонтних бригад та прийняття оптимальних рішень. Показано, що реалізація моделі дозволить істотно скоротити витрати на технічне обслуговування і ремонти обладнання, знизити тривалість його простоїв і, в підсумку, підвищити надійність та ефективність роботи тягової підстанції дистанції електропостачання залізниць.

Біографія автора

Олександр Олександрович Матусевич, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна
к-т техн. наук, доцент, доцент кафедри електропостачання залізниць
Опубліковано
2016-05-30
Як цитувати
[1]
О. Матусевич, Концептуальна модель підвищення оптимального управління системою технічного обслуговування і ремонту тягових підстанцій, ІТКІ, vol 35, № 1, с. 41-46, Трав 2016.