Принципи побудови структурно-інваріантних підсилювально-перетворювальних систем інфокомунікаційного обладнання автономних об’єктів

  • Володимир Сергійович Смирнов Державний університет телекомунікацій МОН України
  • Олександр Всеволодович Самков Інституту електродинаміки НАН України
  • Євген Володимирович Іваніченко Державний університет телекомунікацій МОН України
  • Надія Володимирiвна Беленок Державний університет телекомунікацій МОН України

Анотація

Розглянуто принципи побудови інваріантних підсилювально-перетворювальних систем інфокомунікаційного обладнання автономних об'єктів. Сформульовано основні положення структурної інваріантності систем, що дають змогу синтезувати адаптивні підсилювально-перетворювальні системи з багаторазовою модуляцією і нечітким управлінням. Показано, що здатність нечіткого регулятора реалізувати складну нелінійну залежність адаптивного впливу від значень вектора похибки дає можливість як для вибору найкращого в сенсі швидкості збіжності процесу адаптації при мінімальному показнику відхилення  від еталонного руху алгоритму адаптації, так і для разширення діапазону адаптації.

Дані про авторів

Володимир Сергійович Смирнов, Державний університет телекомунікацій МОН України
д.т.н., професор
Олександр Всеволодович Самков, Інституту електродинаміки НАН України
д.т.н., старший науковий співробітник
Євген Володимирович Іваніченко, Державний університет телекомунікацій МОН України
аспірант
Надія Володимирiвна Беленок, Державний університет телекомунікацій МОН України
аспірант
Опубліковано
2016-05-30
Як цитувати
СМИРНОВ, Володимир Сергійович et al. Принципи побудови структурно-інваріантних підсилювально-перетворювальних систем інфокомунікаційного обладнання автономних об’єктів. Інформаційні технології та комп'ютерна інженерія, [S.l.], v. 1, n. 35, p. 47-50, may 2016. ISSN 2078-6387. Доступно за адресою: <https://itce.vntu.edu.ua/index.php/itce/article/view/272>. Дата доступу: 22 jan. 2018
Ключові слова:
підсилювально-перетворювальна система; інфокомунікаційне обладнання; автономні об'єкти; теорія інваріантності; система автономного управління; нечітка логіка