ІТЕРАЦІЙНА ПРОЦЕДУРА ОЦІНЮВАННЯ ЗАЛЕЖНОСТІ ПРЕЦИЗІЙНОСТІ РЕЗУЛЬТАТУ ВИПРОБУВАНЬ ВІД РІВНЯ ДОСЛІДЖУВАНОЇ ВЕЛИЧИНИ

  • Євген Тимофійович Володарський National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute", Ave. Victory, 37, Kyiv 03056, Ukraine
  • Лариса Олександрівна Кошева National Aviation University Ave. Cosmonaut Komarov 1, Kyiv, 03058

Анотація

Розглянуто підхід до оцінювання залежності прецизійності результату від рівня досліджуваної величини, оснований на ітераційній процедурі, що дозволяє отримати адекватну модель регресії з гетероскедастичністю впливів.

Біографії авторів

Євген Тимофійович Володарський, National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute", Ave. Victory, 37, Kyiv 03056, Ukraine
d.t.s., professor of automation of experimental studies
Лариса Олександрівна Кошева, National Aviation University Ave. Cosmonaut Komarov 1, Kyiv, 03058
d.t.s., Professor of Biocybernetics and Aerospace Medicine
Як цитувати
[1]
Є. Володарський і Л. Кошева, ІТЕРАЦІЙНА ПРОЦЕДУРА ОЦІНЮВАННЯ ЗАЛЕЖНОСТІ ПРЕЦИЗІЙНОСТІ РЕЗУЛЬТАТУ ВИПРОБУВАНЬ ВІД РІВНЯ ДОСЛІДЖУВАНОЇ ВЕЛИЧИНИ, ІТКІ, vol 2, № 21, 1.