ВИБІР НАЙБІЛЬШ ЕФЕКТИВНОГО ПРОЕКТУ СТРАТЕГІЙ ОРГАНІЗАЦІЙНО ТЕХНІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ

  • Віктор Вікторович Біліченко Вінницький національний технічний університет

Анотація

Розглянуто вибір проекту реалізації варіанта стратегії розвитку виробничої системи транспорту. Запропоновано для визначення найбільш ефективного проекту використання нечіткої логіки «метод найгіршого випадку», основу якого складають принцип перетинання нечітких критеріїв Белмана – Заде і 9 – бальна шкала лінгвістичних оцінок Сааті.

Біографія автора

Віктор Вікторович Біліченко, Вінницький національний технічний університет
к.т.н., професор, завідувач кафедри автомобілів та транспортного менеджменту
Як цитувати
[1]
В. Біліченко, ВИБІР НАЙБІЛЬШ ЕФЕКТИВНОГО ПРОЕКТУ СТРАТЕГІЙ ОРГАНІЗАЦІЙНО ТЕХНІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ, ІТКІ, vol 3, № 22, 1.