Математична модель бездротового сегменту комп’ютерної системи критичного застосування

  • Оксана Валентинівна Ліпчанська Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
Ключові слова: Комп'ютерна система критичного застосування; мережа 4G; система масового обслуговування

Анотація

Описана розробка математичної моделі сегмента комп'ютерної системи критичного застосування для аналізу процесу передачі мультимедійних даних з використанням мережі 4G. Наведено опис архітектури сегмента комп'ютерної системи критичного застосування, особливості передачі мультимедійних даних і керуючих повідомлень по фізичним висхідним і низхідним каналах мережі 4G. При розробці математичної моделі бездротового сегмента був застосований принцип декомпозиції. Для моделювання процесів застосована система масового обслуговування. В роботі проведено аналіз ймовірності виникнення помилок при передачі мультимедіа даних в залежності від інтенсивності переданих даних при певній кількості одночасно підключених мобільних станцій до базової станції.

Біографія автора

Оксана Валентинівна Ліпчанська, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

аспірант, Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", кафедра обчислювальної техніки та програмування

Посилання

1. Про затвердження плану заходів щодо впровадження системи рухомого (мобільного) зв'язку четвертого покоління [Електроний ресурс] – Єдиний веб-портал органів виконавчої влади України, 2015. – No. 1232-p. – Режим доступу до постанови: http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=248668298. – (Нормативний документ Кабінету Міністрів України).
2. Матвєєв В. Ф. Системи масового обслуговування / В. Ф. Матвєєв, В. Г. Ушаков. – М.: МДУ, 1984. – 240 с.
3. Конов А. Л. Методи розрахунку показників продуктивності мереж ЕОМ з неоднорідним трафіком: монографія / А. Л. Конов, Ю. А. Ушаков // Оренбурзький держ. ун-т – Оренбург: ОДУ, 2013. – 139 с.
4. Ремицька А. Я. Марковські процеси і найпростіші моделі теорії масового обслуговування. Комп'ютерне моделювання найпростіших моделей масового обслуговування / А. Я Ремицька, І. А. Суслина // Науково-технічний вісник інформаційних технологій, механіки й оптики. – С-Пб: ІТМО, 2007. – C. 239-248.
5. Лукьянов В. С. Моделювання мережі коміркового зв'язку / В. С. Лукьянов, К. О. Сотніков // Вісті Волгоградського державного технічного університету, 2004. – С. 55-58
6. Gelgor A. L. LTE Mobile Data Transfer Technology / A. L. Gelgor, E. A. Popov. Publishing house of Polytechnic University, 2011. – 204 p.
7. Fritze M. Sc. SAE – The Core Network for LTE / M. Sc. Fritze. Ericsson Austria GmbH, 2008.
8. Beming P. LTE-SAE architecture and performance / P. Beming, L. Frid. Ericsson, 2007.
9. Дальман Е. Радіо-інтерфейс LTE в деталях / Е. Дальман, А. Фурускар, І. Ядінг. – М.: Мережі й Системи зв'язку, 2008.
10. LTE Communication Channels [Електроний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://www.tutorialspoint.com/lte/lte_communication_ channels.htm;
11. Ghosh A. Designing a Broadband Wireless Network: Overview and Channel Structure of LTE / Arunabha Ghosh, Jeffrey G. Andrews, Rias Muhamed, Jun Zhang. Prentice Hall, 2010.
12. Loshakov V. A. Adaptive modulation in LTE technology by using OFDMA and SC-FDMA with MIMO / V. A. Loshakov, H. D. Al-Janabi, Y. T. Hussein, N. T. Nasi // Eastern European Journal of Advanced Technology, 2013. – Vol. 2/9 (62), Р. 8-11.
13. LTE – the UMTS long term evolution: from theory to practice. Great Britain, Chippenham, Wiltshire: John Wiley & Sons Ltd, 2011. – 753 p.
14. Bazit А. Calculation of LTE networks / Abdul Bazit. – Helsinki University of Technology, 2009.
15. Sovetov B. L. Modeling of systems. / B. L. Sovetov, S. A. Yakovlev. Moscow: Higher School Publishing House. The third edition, 2001. – 343 p.
Опубліковано
2017-12-20
Як цитувати
[1]
О. Ліпчанська, Математична модель бездротового сегменту комп’ютерної системи критичного застосування, ІТКІ, vol 40, № 3, с. 49-54, Груд 2017.
Розділ
Математичне моделювання та обчислювальні методи