ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ РІЗНИХ ПІДХОДІВ ДО МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМИ ЗАХИСТУ ТА ІНФОРМАЦІЇ В РОЗПОДІЛЕНИХ МЕРЕЖАХ ОБСЛУГОВУВАННЯ

  • Балами Гасым оглы Исмайлов Sumgait INSURANCE STATE University, the city of Sumgait 43rd district

Анотація

Проведено порівняльний аналіз результатів математичних та імітаційних методів вирішення задачі визначення оптимальної програмно-технічної структури систем захисту інформації. аналіз результатів показує, що вони відрізняються в межах (2-10)%, а ступінь адекватності аналітичної моделі до досліджуваного об'єкту збільшується зі зменшенням навантаження мережі.

Біографія автора

Балами Гасым оглы Исмайлов, Sumgait INSURANCE STATE University, the city of Sumgait 43rd district
Associate Professor, Department of Computer Science
Як цитувати
[1]
Б. Исмайлов, ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ РІЗНИХ ПІДХОДІВ ДО МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМИ ЗАХИСТУ ТА ІНФОРМАЦІЇ В РОЗПОДІЛЕНИХ МЕРЕЖАХ ОБСЛУГОВУВАННЯ, ІТКІ, vol 2, № 18, 1.
Розділ
Математичне моделювання та обчислювальні методи