ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ВІЗУАЛЬНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ТА ОБРОБКИ ТЕРНАРНИХ ГЕШТАЛЬТ-РАНЖУВАНЬ

  • Володимир Володимирович Колодний Вінницький національний технічний університет
  • Дмитро Станіславович Кудрявцев Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: інформаційна технологія, тернарне гештальт-ранжування, візуальне моделювання, виявлення переважань, критеріальна невизначеність

Анотація

Розроблено нову інформаційну технологію, засновану на візуалізації тернарних гештальт-ранжувань та їхній подальшій комп’ютерній обробці. Під гештальт-ранжуванням розуміється одночасне пред’явлення особі, що приймає рішення (ОПР), декількох альтернатив для їхнього наочного порівняння з активізацією швидкої системи інтуїтивного мислення. Було зроблено висновок, що ОПР досить впевнено та надійно можуть одночасно оперувати трьома альтернативами і порівнювати їх на трьох рівнях, тобто здійснювати тернарні трирівневі гештальт-ранжування. Описано основні етапи та проаналізовано прикладні аспекти застосування даної інформаційної технології. Розроблена інформаційна технологія візуального моделювання та обробки тернарних гештальт-ранжувань не передбачає ніяких запитань до ОПР і не потребує від неї ніякої інформації в числовій або вербальній формі. Під час проведення кожного тернарного гештальт-ранжування візуалізується трійка альтернатив, які ОПР має розмістити на крузі переваг за принципом: чим вище якість альтернативи, тим ближче до центру круга переваг потрібно її розташовувати. Це збільшує ефективність використання швидкого інтуїтивного мислення ОПР із залученням візуальної інформації та зорової пам’яті. Продемонстровано роботу комп’ютерної програми та наочно представлено основні та додаткові можливості даної інформаційної технології візуального моделювання на прикладі вибору мови програмування для реалізації програмного продукту.  Створену комп’ютерну програму можна використовувати як ефективний інструмент виявлення переважань для розв’язання багатьох практичних задач прийняття рішень з цільовою та критеріальною невизначеністю.

Біографії авторів

Володимир Володимирович Колодний, Вінницький національний технічний університет

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри комп’ютерних наук

Дмитро Станіславович Кудрявцев, Вінницький національний технічний університет

студент кафедри комп’ютерних наук, факультету інформаційних технологій та комп’ютерної інженерії

Опубліковано
2018-10-16
Як цитувати
[1]
В. Колодний і Д. Кудрявцев, ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ВІЗУАЛЬНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ТА ОБРОБКИ ТЕРНАРНИХ ГЕШТАЛЬТ-РАНЖУВАНЬ, ІТКІ, vol 42, № 2, с. 26-34, Жов 2018.