РЕЄСТРАЦІЯ ТА ОБРОБЛЮВАННЯ СИГНАЛУ ЕКГ З ВИКОРИСТАННЯМ АЛГОРИТМУ АДАПТАЦІЇ

Автор(и)

  • Анатолій Ярославович Кулик Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова
  • Володимир В'ячеславович Мотигін Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова
  • Володимир Миколайович Дідіч Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова

DOI:

https://doi.org/10.31649/1999-9941-2018-43-3-4-9

Ключові слова:

комп’ютерна система, електрокардіограма, адаптація

Анотація

Часова організація коливань мікроальтернацій ЕКГ-сигналу протягом доби, як і коливань частоти пульсу, артеріального тиску та інших фізіологічних показників формується під впливом біологічних ритмів діяльності симпатичної та парасимпатичної ланок вегетативної нервової системи, а також добової динаміки вмісту нейрогуморальних субстанцій (кортизола, ТТГ, інсуліну, опіоідів, вазоактивних пептидів тощо), які прямо чи опесередованно приймають участь у регуляції серцево-судинної системи.Електрокардіографія залишається найбільш розповсюдженим, доступним і дешевим методом об’єктивного дослідження серця. Разом з тим, чутливість і специфічність звичайного електрокардіографічного дослідження недостатньо високі, що вимагає від дослідників постійно шукати нові підходи до вирішення задач аналізу та інтерпретації ЕКГ. Сучасні комп’ютерні системи дозволяють на основі аналізу ЕКГ отримувати інформацію щодо функціонального стану людини в різних умовах. Створені носимі мініатюрні системи для неперервного запису електрокардіограми протягом доби і більше. Але, разом з цим, розвиваються нові методи і технології реєстрації і оброблювання біомедичних сигналів. В сучасних технологіях практично не приділяється увага обґрунтуванню вибору параметрів для реєстрації ЕКГ. Для цього потрібно чітко визначати частоту дискретизації і довжину реалізації реєстрованого процесу. Поставлена мета досягається тим, що реєстрація ЕКГ здійснюється в два етапи із реалізацією алгоритма адаптації. Введення адаптивної реєстрації дозволяє оптимізувати процедуру, мінімізувати динамічну похибку, зменшити кількість реєстрованих значень, скоротити використовуваний обсяг пам’яті, спростити оброблювання результатів тощо. Запропонована структура пристрою, яка дозволяє здійснювати реєстрацію ЕКГ комп’ютерною системою в адаптивному режимі. Пропонується математичний апарат для розрахунку необхідних параметрів.

Біографії авторів

Анатолій Ярославович Кулик, Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова

доктор технічних наук, професор, зав. кафедри біофізики, інформатики
та медапаратури

Володимир В'ячеславович Мотигін, Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри біофізики, інформатики та медапаратури

Володимир Миколайович Дідіч, Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова

кандидат технічних наук, доцент кафедри біофізики, інформатики та медапаратури

Посилання

Иванов Г. Г. Минутная, циркадная и сезонные колебания микроальтернаций ЭКГ-сигнала по данным дисперсионного картирования / Г. Г. Иванов, Р. М. Баевский, Г. Гази и др. // Клиническая информати-ка и телемедицина. – 2013. – Т. 9. Вып. 10 – С. 25 – 32.

Lokatua D. Molecular and genetic aspects of chronobiology // Heidelberg: Springer-Verlang. – 1992. – 216 p.

Заславская Р. М. Хронодиагностика и хронотерапия заболеваний сердечно-сосудистой системы / Р. М. Заславская. – М.: Медицина. – 1991. – 319 с.

Баевский Р. М. Анализ вариабельности сердечного ритма при использовании различных электрокар-диографических систем / Р. М. Баевский, Г. Г. Иванов, Л.В. Чирейкин [и др.] // Вестник аритмологии. – 2002. – № 24. – С. 65.

Никулина Г. А. К вопросу о «медленных» ритмах сердца / Г. А. Никулина. – В кн.: Математические методы анализа сердечного ритма. – М.: Наука. – 1968. – С. 56.

Файзильберг Л. С. Компьютерная диагностика по фазовому портрету электрокардиограммы / Л. С. Файзильберг. – К.: Освита Украины, 2013. – 191 с.

Кулик А. Я. Реєстрація і оброблювання сигналу ЕЕГ з використанням поліномів Чебишева / А. Я. Ку-лик, Т. Г. Ревіна, М. В. Боднар // Вісник Черкаського державного технологічного університету. – 2018. – № 2. – С. 133 – 138.

Кулик А. Я. Оброблювання сигналу ЕКГ з використанням поліномів Лежандра / А. Я. Кулик // Інфор-маційні технології та комп’ютерна інженерія. – 2018, № 1. – С. 4 – 10.

Кулик А.Я. Експеримент в медицині. Комп’ютерні системи та інформаційні технології / А. Я. Кулик, Т. Г. Вуж, Б. Ф. Коваль. – Вінниця: ВНМУ, 2018. – 145 с.

Абакумов В.Г. Реєстрація, обробка та контроль біомедичних сигналів / В.Г. Абакумов, З.Ю. Готра, С.М. Злепко та ін. – Вінниця: ВНТУ, 2011. – 352 с.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 290

Опубліковано

2018-12-21

Як цитувати

[1]
А. Я. Кулик, В. В. Мотигін, і В. М. Дідіч, «РЕЄСТРАЦІЯ ТА ОБРОБЛЮВАННЯ СИГНАЛУ ЕКГ З ВИКОРИСТАННЯМ АЛГОРИТМУ АДАПТАЦІЇ», ІТКІ, вип. 43, вип. 3, с. 4–9, Груд 2018.

Номер

Розділ

Біологічні та медичні прилади і системи

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.