МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМИ ДОСТАВКИ ОБ'ЄКТІВ БЕЗПІЛОТНИМИ АВІАЦІЙНИМИ ЗАСОБАМИ

  • Марія Володимирівна Барабан Вінницький національний технічний університет
  • Олександр Миколайович Бевз Вінницький національний технічний університет
  • Ярослав Анатолійович Кулик Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: БПЛА, доставка товарів, безпілотні літальні апарати, час доставки товару

Анотація

У даній статті розроблено метод, що дозволяє зменшити час доставки товарів за допомогою БПЛА через зменшення усередненого часу очікування при доставці однієї одиниці товару в залежності від характеристик в системі доставки товарів. Пропонується виконувати обслуговування замовлень на доставку товарів не за чергою появи (перший прийшов, перший пішов), а за чергою з урахуванням приорітетності. Число приорітету обрненопропорційне відстані до місця доставки. Тобто першими обслуговуються близькі замовлення, що в середньому скорочує час очікування у черзі для більшості замовлень та сумарний час очікування, . Проведені експериментальні дослідження доводять ефективність розробленого методу для систем доставки товарів. Запропонований метод може бути використаний для оптимізації доставки невеликих товарів з використанням БПЛА і має сенс при масовому використанні(системи масового ослуговування) за умов не дуже великої завантаженості системи достаки. Даний метод може знайти використання для системи доставки товарів в межах населеного пункту або певної території.

Біографії авторів

Марія Володимирівна Барабан, Вінницький національний технічний університет

кандидат технічних наук

Олександр Миколайович Бевз, Вінницький національний технічний університет

кандидат технічних наук

Ярослав Анатолійович Кулик, Вінницький національний технічний університет

кандидат технічних наук

Посилання

Приймак А. В. Аналіз доцільності створення та застосування багатофункціональних безпіло-тних авіаційних комплексів цивільного призначення / А. В. Приймак, Я. В. Дар’їн, Д. М. Стрюк, А. А. Слободянюк // Системи озброєння і військова техніка. – 2010. – № 3(23). – С. 142-145.

Харченко О. В. Класифікація та тенденції створення безпілотних літальних апаратів військо-вого призначення / О. В. Харченко, В. В. Кулєшин, Ю. В. Коцуренко // Наука і оборона. – 2015. – № 6 – С. 47-54.

О. Б. В'юненко. Дослідження операцій. Системи масового обслуговування. Методичні вказів-ки та завдання для самостійної роботи. В'юненко О. Б., Воронець Л. П. / Суми, 2008 рік - 37 с.

Таха X. Введение в исследование операцій, 6-е издание.: Пер. С англ.. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2001. – 912 с.

Катренко А. В. Дослідження операцій. Підручник. – Львів: «Магнолія Плюс», 2004. – 549 с.

Андросенко О. С. Постановка и решение задач Марковских процессов на ЭВМ: Методичекие указания и варианты контрольных заданий для студентов всех специальностей / О. С. Андросенко, Л. Д. Девятченко, Е. П. Маяченко. – Магнитогорск: ГОУ ВПО «МГТУ», 2007. – 51с.

Бідняк М. Н. Виробничі системи на транспорті: теорія і практика. Монографія / М. Н. Бідняк, В. В Біліченко. – Вінниця: УНІВЕРСУМ – Вінниця, 2006 – 176 с.

Богачев, К. Ю. Операционные системы реального времени: материалы лекций / К. Ю. Бога-чев. – М.: МГУ, 2000. – 100 с.

Канарчук В. Є. Організація виробничих процесів на транспорті в ринкових умовах / В. Є. Ка-нарчук, О. А. Лудченко, Барилович Л. П., Бойко Г. Ф. та ін. – К. : Логос, 1996. – 348 с.

Акулин И. Л. Математическое программирование в примерах и задачах / И. Л. Акулин. – М. : Высш. шк., 1993 – 336 с.

Опубліковано
2018-12-21
Як цитувати
[1]
М. Барабан, О. Бевз, і Я. Кулик, МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМИ ДОСТАВКИ ОБ’ЄКТІВ БЕЗПІЛОТНИМИ АВІАЦІЙНИМИ ЗАСОБАМИ, ІТКІ, vol 43, № 3, с. 54-63, Груд 2018.
Розділ
Математичне моделювання та обчислювальні методи