ШВИДКИЙ АЛГОРИТМ ВИЗНАЧЕННЯ ВПЛИВУ НЕПОЛАДОК ЕЛЕМЕНТІВ МЕРЕЖІ ДОСТУПУ НА ЯКІСТЬ ОБСЛУГОВУВАННЯ КЛІЄНТІВ

  • Сергій Федорович Теленик National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute", Pobeda 37, Kiev, 03056, tel. (044) 406-86-10
  • Олександр Іванович Ролік National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute", Pobeda 37, Kiev, 03056, tel. (044) 406-86-10
  • Максим Володимирович Ясочка National Technical University of Ukraine "Kiev Polytechnic Institute"
  • Дмитро Володимирович Малюгін National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute"

Анотація

Розглядається важлива для великих операторів телекомунікаційних послуг проблема визначення впливу відмов елементів мережі доступу на якість обслуговування клієнтів. Пропонується підхід до швидкого розв’язання проблеми в умовах жорстких реальних вимог операторів до часу реагування на неполадки у мережах, в основу якого покладена ідея комбінування продукційного і алгоритмічного підходів. Наводиться відповідний алгоритм, побудований на основі роботи з продукційними системами, які забезпечують гнучкість моделі розповсюдження і оцінювання впливу неполадок елементів мережі на якість обслуговування клієнтів, і прийомах роботи з графами, які забезпечують дотримання часових вимог. Реалізація алгоритму базується на збереженні даних про мережу та їх обробленні у оперативній пам’яті. Наводяться експериментальні дані дослідження запропонованого алгоритму.

Біографії авторів

Сергій Федорович Теленик, National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute", Pobeda 37, Kiev, 03056, tel. (044) 406-86-10
d.t.s., Professor, Head of the Department of Automation and Control in Technical Systems
Олександр Іванович Ролік, National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute", Pobeda 37, Kiev, 03056, tel. (044) 406-86-10
c.t.s., Associate Professor, Department of Automation and Control in Technical Systems
Максим Володимирович Ясочка, National Technical University of Ukraine "Kiev Polytechnic Institute"
Postgraduate Student of of Automation and Control in Technical Systems
Дмитро Володимирович Малюгін, National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute"
student
Як цитувати
[1]
С. Теленик, О. Ролік, М. Ясочка, і Д. Малюгін, ШВИДКИЙ АЛГОРИТМ ВИЗНАЧЕННЯ ВПЛИВУ НЕПОЛАДОК ЕЛЕМЕНТІВ МЕРЕЖІ ДОСТУПУ НА ЯКІСТЬ ОБСЛУГОВУВАННЯ КЛІЄНТІВ, ІТКІ, vol 2, № 18, 1.
Розділ
Математичне моделювання та обчислювальні методи