МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ СИНТЕЗУ РОБАСТНОГО H?-РЕГУЛЯТОРА ДЛЯ СИСТЕМ КЕРУВАННЯ ТЕПЛОЕНЕРГЕТИЧНИМИ ОБ’ЄКТАМИ

  • Юрій Михайлович Ковриго National Technical University of Ukraine "KPI"
  • Тарас Григорович Баган National Technical University of Ukraine "KPI"

Анотація

У статті запропоновано математичну модель синтезу Н?-регулятора для системи керування теплоенергетичного об’єкта. Для реалізації управління теплоенергетичними об’єктами застосовано алгоритм синтезу Н?-керування шляхом 2-Ріккаті підходу, завдяки чому розраховано субоптимальний робастний регулятор. Цей алгоритм може бути використаний для аналітичного синтезу робастної АСУ.

Біографії авторів

Юрій Михайлович Ковриго, National Technical University of Ukraine "KPI"
c.t.s. , Professor of the Department of  Thermal power automation processes
Тарас Григорович Баган, National Technical University of Ukraine "KPI"
Senior Lecturer of the Department of automation of processes of thermal power
Як цитувати
[1]
Ю. Ковриго і Т. Баган, МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ СИНТЕЗУ РОБАСТНОГО H?-РЕГУЛЯТОРА ДЛЯ СИСТЕМ КЕРУВАННЯ ТЕПЛОЕНЕРГЕТИЧНИМИ ОБ’ЄКТАМИ, ІТКІ, vol 2, № 24, 1.
Розділ
Математичне моделювання та обчислювальні методи