ДОСЛІДЖЕННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ ГЕНЕТИЧНОГО АЛГОРИТМУ В ЗАДАЧІ КЛАСТЕРИЗАЦІЇ КОРИСТУВАЧІВ МЕРЕЖІ INTERNET

  • Сергій Михайлович Захарченко Vinnitsa National Technical University, Khmelnytsky Highway 95, Vinnitsa, 21021, Ukraine Tel.: (0432) 43-70-41
  • Наталія Романівна Романівна Vinnitsa National Technical University, Khmelnytsky Highway 95, Vinnitsa, 21021, Ukraine Tel.: (0432) 59-83-79
  • Ольга Олексіївна Манаєва Vinnitsa National Technical University, Khmelnytsky Highway 95, Vinnitsa, 21021, Ukraine Tel.: (0432) 56-33-42

Анотація

У статті запропоновано підхід для розв’язання задач кластеризації користувачів мережі Інтернет. Розроблено генетичний алгоритм для розв’язання поставленої задачі та відповідне програмне забезпечення для його практичного застосування. Задля врахування специфіки задачі та підвищення ефективності роботи генетичного алгоритму було застосовано неоднорідні хромосоми. Відповідно до цього було внесено суттєві модифікації до перебігу класичних процедур схрещування та мутації. Розроблений алгоритм було досліджено на швидкодію в порівнянні з алгоритмом граничного перебору та показано значну його перевагу за цим показником. Подальші дослідження будуть пов’язані з розвитком інтелектуального підходу до розв’язання даної задачі та використанням нечітких множин із метою подолання зашумленості вхідних даних.

Біографії авторів

Сергій Михайлович Захарченко, Vinnitsa National Technical University, Khmelnytsky Highway 95, Vinnitsa, 21021, Ukraine Tel.: (0432) 43-70-41
c.t.s., assistant professor of CS (Computer Science)
Наталія Романівна Романівна, Vinnitsa National Technical University, Khmelnytsky Highway 95, Vinnitsa, 21021, Ukraine Tel.: (0432) 59-83-79
c.t.s., professor of of the Department of IS (information security)
Ольга Олексіївна Манаєва, Vinnitsa National Technical University, Khmelnytsky Highway 95, Vinnitsa, 21021, Ukraine Tel.: (0432) 56-33-42
student
Як цитувати
[1]
С. Захарченко, Н. Романівна, і О. Манаєва, ДОСЛІДЖЕННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ ГЕНЕТИЧНОГО АЛГОРИТМУ В ЗАДАЧІ КЛАСТЕРИЗАЦІЇ КОРИСТУВАЧІВ МЕРЕЖІ INTERNET, ІТКІ, vol 2, № 18, 1.
Розділ
Математичне моделювання та обчислювальні методи