ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ СИНЕРГЕТИЧНОЇ СКЛАДОВОЇ У МАТЕМАТИЧНІЙ МОДЕЛІ ПРОЦЕСУ ЗАСВОЄННЯ СТУДЕНТОМ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

  • Борис Іванович Мокін Вінницький національний технічний університет
  • Анна Валеріївна Писклярова Вінницький національний технічний університет
  • Олександр Борисович Мокін Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: студент, навчальна дисципліна, синергетичний ефект, математична модель.

Анотація

З використанням «кривої забування» Г. Еббінгауза досліджено вплив синергетичної складової у математичній моделі на основі диференціального рівняння процесу засвоєння студентом навчальної дисципліни.

Біографії авторів

Борис Іванович Мокін, Вінницький національний технічний університет
д.т.н., професор, академік НАПНУ, професор кафедри відновлювальної енергетики та транспортних електричних систем і комплексів ВНТУ
Анна Валеріївна Писклярова, Вінницький національний технічний університет
к.т.н., проректор з науково-педагогічної роботи по організації виховного процесу ВНТУ
Олександр Борисович Мокін, Вінницький національний технічний університет
д.т.н., доцент, завідувач кафедри відновлювальної енергетики та транспортних електричних систем і комплексів ВНТУ
Як цитувати
[1]
Б. Мокін, А. Писклярова, і О. Мокін, ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ СИНЕРГЕТИЧНОЇ СКЛАДОВОЇ У МАТЕМАТИЧНІЙ МОДЕЛІ ПРОЦЕСУ ЗАСВОЄННЯ СТУДЕНТОМ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ, ІТКІ, vol 2, № 27, 1.