Особливості архітектури та структури реконфігурованих графічних прискорювачів

  • Юрій Сергійович Яковлев Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова Національної академії наук України
Ключові слова: реконфігурація, графічний прискорювач, “процессор-в-памяти”, програмована логічна інтегральна схема (ПЛІС)

Анотація

Розглянуто особливості побудови графічних прискорювачів з реконфігурацією шляхом використання: комутаційних схем для вибору оптимальних ресурсів прискорювача; масштабування системи за рахунок використання модифікованої кільцевої шини; застосування ПЛИС для конфігурації прискорювача під тип вирішуваної задачі; архітектури типу “процесор-в-пам’яті” із застосуванням запропонованого методу розподілу графічної задачі по процесорах системи. При цьому запропоновані архітектурноструктурні рішення захищені патентами України.

Біографія автора

Юрій Сергійович Яковлев, Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова Національної академії наук України
докт. техн. наук, зав. відділом
Як цитувати
[1]
Ю. Яковлев, Особливості архітектури та структури реконфігурованих графічних прискорювачів, ІТКІ, vol 3, № 28, 1.