Комп’ютерна система підвищення ефективності алмазного шліфування в умовах неповної інформації

  • Олександр Фанилович Єнікєєв Українська державна академія залізничного транспорту, Краснолиманський філіал, м. Красний Лиман
Ключові слова: концепція, архітектура, структурно-логічна організація, методи підвищення точності

Анотація

На основі методів безпосереднього цифрового та покоординатного управління, ієрархічного принципу та непрямих вимірів амплітуди мікронерівностей розроблено концепцію побудови комп’ютерної системи для підвищення ефективності алмазного шліфування в умовах неповної інформації. Запропоновано метод та апаратні засоби для компенсації кінематичної похибки первинних перетворювачів миттєвої швидкості. Розроблено інформаційні технології обробки сигналу миттєвої швидкості, а також поділу вкладів подач до сигналу девіацій.

Біографія автора

Олександр Фанилович Єнікєєв, Українська державна академія залізничного транспорту, Краснолиманський філіал, м. Красний Лиман
кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри автоматизованих систем електричного транспорту
Як цитувати
[1]
О. Єнікєєв, Комп’ютерна система підвищення ефективності алмазного шліфування в умовах неповної інформації, ІТКІ, vol 30, № 2, 1.
Розділ
Комп`ютерні системи та компоненти