Комп’ютерна система підвищення ефективності алмазного шліфування в умовах неповної інформації

  • Олександр Фанилович Єнікєєв Українська державна академія залізничного транспорту, Краснолиманський філіал, м. Красний Лиман

Анотація

На основі методів безпосереднього цифрового та покоординатного управління, ієрархічного принципу та непрямих вимірів амплітуди мікронерівностей розроблено концепцію побудови комп’ютерної системи для підвищення ефективності алмазного шліфування в умовах неповної інформації. Запропоновано метод та апаратні засоби для компенсації кінематичної похибки первинних перетворювачів миттєвої швидкості. Розроблено інформаційні технології обробки сигналу миттєвої швидкості, а також поділу вкладів подач до сигналу девіацій.

Дані про автора

Олександр Фанилович Єнікєєв, Українська державна академія залізничного транспорту, Краснолиманський філіал, м. Красний Лиман
кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри автоматизованих систем електричного транспорту
Як цитувати
ЄНІКЄЄВ, Олександр Фанилович. Комп’ютерна система підвищення ефективності алмазного шліфування в умовах неповної інформації. Інформаційні технології та комп'ютерна інженерія, [S.l.], v. 2, n. 30, nov. 2014. ISSN 2078-6387. Доступно за адресою: <https://itce.vntu.edu.ua/index.php/itce/article/view/154>. Дата доступу: 24 feb. 2018
Розділ
Комп`ютерні системи та компоненти
Ключові слова:
концепція; архітектура; структурно-логічна організація; методи підвищення точності