Том 30 № 2 (2014): Інформаційні технології та комп'ютерна інженерія

					##issue.viewIssueIdentification##

Журнал публікує статті, що містять нові теоретичні та практичні результати в галузях технічних та природничих наук. Публікуються також огляди сучасного стану розробки важливих наукових проблем, огляди наукових та науково-практичних конференцій. (постанова ВАК України №2-05/1 від 19.01.2006 року). Видається за рекомендацiєю Вченої ради Вiнницького нацiонального технiчного унiверситету.

Опубліковано: 2014-11-27

Інформаційні технології та теорія кодування

Комп`ютерні системи та компоненти