Теоретичні аспекти та технології керованого хаосу для реалізації комплексного інформаційного захисту соціотехнічних систем

  • Андрій Веніамінович Дудатьєв Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: інформаційна війна, інформаційна зброя, керований хаос, комплексна система захисту інформації

Анотація

Для побудови  ефективної комплексної системи захисту інформації  сучасної соціотехнічної системи необхідно вирішити дві задачі: захист власних інформаційних ресурсів та захист від інформаційного впливу конкурентів. Досвід останніх років і подій показує, що ефективність застосування інформаційної зброї у сучасних умовах інформатизації суспільства достатньо велика і за своїми кількісними показниками може бути порівняна зі зброєю масового знищення.

У статті розглянута  проблема інформаційного протиборства ймовірних конкурентів, наведена аксіоматика комплексної інформаційної безпеки соціотехнічних систем на всіх етапах їх життєдіяльності.  Сформульовані і доведені теореми, які формалізують поведінку двох суб’єктів інформаційної взаємодії за  певними сценаріями. Розглянуті  теоретичні питання у подальшому дозволять розвинути загальну теорію комплексної інформаційної безпеки та побудувати ефективну комплексну систему захисту інформації (КСЗІ).

Біографія автора

Андрій Веніамінович Дудатьєв, Вінницький національний технічний університет
доцент каф. ЗІ., к.т.н.
Як цитувати
[1]
А. Дудатьєв, Теоретичні аспекти та технології керованого хаосу для реалізації комплексного інформаційного захисту соціотехнічних систем, ІТКІ, vol 30, № 2, 1.