Оптимальне агрегування інтегрованих систем «виробництво-розвиток»

  • Таїса Боровська Вінницький національний технічний університет
  • Ірина Колесник Вінницький національний технічний університет
  • Віктор Северілов Вінницький національний технічний університет
  • Інна Шульган Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: функція виробництва, функція розвитку, оптимальне агрегування, бінарний оператор, метод оптималь- ного агрегування

Анотація

Розглядається задача заміни інтегрованої системи «виробництво - розвиток виробництва» еквівалентним оптимальним елементом по функції «витрати - випуск». Критерій оптимальності - приріст темпу випуску, змінна управління - розподіл вхідного ресурсу між витратами виробництва і витратами розвитку - підвищення ефективності виробництва і збільшення виробничих по- тужностей. Рішення даної задачі розширює алгебру оптимального агрегування структур на системи з параметричними зв'язками між елементами. Практичне значення розробки - ефективне управління сучасними динамічними виробництвами. Розроблено робочі моделі, наведено приклади досліджень

Біографії авторів

Таїса Боровська, Вінницький національний технічний університет
к.т.н., доц., Доцент кафедри КСУ
Ірина Колесник, Вінницький національний технічний університет
к.т.н., доц., доцент кафедри ОТ
Віктор Северілов, Вінницький національний технічний університет
к.т.н., доцент
Інна Шульган, Вінницький національний технічний університет
студентка каф. КСУ, Вінницький національний технічний університе
Як цитувати
[1]
Т. Боровська, І. Колесник, В. Северілов, і І. Шульган, Оптимальне агрегування інтегрованих систем ‘виробництво-розвиток’, ІТКІ, vol 30, № 2, 1.