Оптимальне агрегування інтегрованих систем «виробництво-розвиток»

  • Таїса Боровська Вінницький національний технічний університет
  • Ірина Колесник Вінницький національний технічний університет
  • Віктор Северілов Вінницький національний технічний університет
  • Інна Шульган Вінницький національний технічний університет

Анотація

Розглядається задача заміни інтегрованої системи «виробництво - розвиток виробництва» еквівалентним оптимальним елементом по функції «витрати - випуск». Критерій оптимальності - приріст темпу випуску, змінна управління - розподіл вхідного ресурсу між витратами виробництва і витратами розвитку - підвищення ефективності виробництва і збільшення виробничих по- тужностей. Рішення даної задачі розширює алгебру оптимального агрегування структур на системи з параметричними зв'язками між елементами. Практичне значення розробки - ефективне управління сучасними динамічними виробництвами. Розроблено робочі моделі, наведено приклади досліджень

Дані про авторів

Таїса Боровська, Вінницький національний технічний університет
к.т.н., доц., Доцент кафедри КСУ
Ірина Колесник, Вінницький національний технічний університет
к.т.н., доц., доцент кафедри ОТ
Віктор Северілов, Вінницький національний технічний університет
к.т.н., доцент
Інна Шульган, Вінницький національний технічний університет
студентка каф. КСУ, Вінницький національний технічний університе
Як цитувати
БОРОВСЬКА, Таїса et al. Оптимальне агрегування інтегрованих систем «виробництво-розвиток». Інформаційні технології та комп'ютерна інженерія, [S.l.], v. 2, n. 30, nov. 2014. ISSN 2078-6387. Доступно за адресою: <https://itce.vntu.edu.ua/index.php/itce/article/view/151>. Дата доступу: 22 feb. 2018
Ключові слова:
функція виробництва; функція розвитку; оптимальне агрегування; бінарний оператор; метод оптималь- ного агрегування