Дослідження впливу типу метрики на точність кластеризації нейронною мережею Кохонена у задачі медичного діагностування за аналізом крові

  • Олег Константинович Колесницкий Вінницький національний технічний університет
  • Юлія Олександрівна Журавська Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: нейронна мережа Кохонена, метрика, міра відстані, медична діагностика, кластеризація

Анотація

В даній статті проаналізовано відомі метрики та досліджено вплив типу метрики на точність кластеризації нейронною мережею Кохонена. Встановлено, що при використанні зваженої Евклідової відстані як метрики, у порівнянні з іншими, досягається найвища точність діагностики у задачі медичного діагностування пацієнтів за аналізом крові з використанням нейронної мережі Кохонена. 


Біографії авторів

Олег Константинович Колесницкий, Вінницький національний технічний університет
кандидат технічних наук, доцент кафедри комп’ютерних наук
Юлія Олександрівна Журавська, Вінницький національний технічний університет
студентка групи 1КН-14м
Як цитувати
[1]
О. Колесницкий і Ю. Журавська, Дослідження впливу типу метрики на точність кластеризації нейронною мережею Кохонена у задачі медичного діагностування за аналізом крові, ІТКІ, vol 3, no 31, 1.
Розділ
Біологічні та медичні прилади і системи