Дослідження впливу типу метрики на точність кластеризації нейронною мережею Кохонена у задачі медичного діагностування за аналізом крові

  • Олег Константинович Колесницкий Вінницький національний технічний університет
  • Юлія Олександрівна Журавська Вінницький національний технічний університет

Анотація

В даній статті проаналізовано відомі метрики та досліджено вплив типу метрики на точність кластеризації нейронною мережею Кохонена. Встановлено, що при використанні зваженої Евклідової відстані як метрики, у порівнянні з іншими, досягається найвища точність діагностики у задачі медичного діагностування пацієнтів за аналізом крові з використанням нейронної мережі Кохонена. 


Дані про авторів

Олег Константинович Колесницкий, Вінницький національний технічний університет
кандидат технічних наук, доцент кафедри комп’ютерних наук
Юлія Олександрівна Журавська, Вінницький національний технічний університет
студентка групи 1КН-14м
Як цитувати
КОЛЕСНИЦКИЙ, Олег Константинович; ЖУРАВСЬКА, Юлія Олександрівна. Дослідження впливу типу метрики на точність кластеризації нейронною мережею Кохонена у задачі медичного діагностування за аналізом крові. Інформаційні технології та комп'ютерна інженерія, [S.l.], v. 3, n. 31, feb. 2015. ISSN 2078-6387. Доступно за адресою: <https://itce.vntu.edu.ua/index.php/itce/article/view/157>. Дата доступу: 22 jan. 2018
Розділ
Біологічні та медичні прилади і системи
Ключові слова:
нейронна мережа Кохонена; метрика; міра відстані; медична діагностика; кластеризація