Порівняльний аналіз систем людино-машинної взаємодії

  • Олег Володимирович Бісікало Вінницький національний технічний університет
  • Анна Ігорівна Лісовенко Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: діалогова система, людино-машинна взаємодія, таксономія, джерела даних

Анотація

Розглянуто та проаналізовано існуючі системи людино-машинної взаємодії. Вибір систем оснований на їх розповсюдженості в різних галузях застосування. Порівняльний аналіз проводився на основі визначення переваг та недоліків кожної системи. У результаті порівняння визначено концепцію подальшої розробки такої системи людино-машинної взаємодії, яка б максимально усувала критичні недоліки.

 

Біографії авторів

Олег Володимирович Бісікало, Вінницький національний технічний університет

д-р техн. наук, професор, директор інституту автоматики, електроніки
та комп’ютерних систем управління

Анна Ігорівна Лісовенко, Вінницький національний технічний університет
аспірант кафедри автоматики та інформаціно-вимірювальної техніки
Як цитувати
[1]
О. Бісікало і А. Лісовенко, Порівняльний аналіз систем людино-машинної взаємодії, ІТКІ, vol 31, № 3, 1.