МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ ІНВАРІАНТНОЇ ЕЛЕКТРОПУНКТУРНОЇ ДІАГНОСТИКИ БІОЛОГІЧНИХ СИСТЕМ

  • Олександр Митрофанович Роїк Вінницький національний технічний університет
  • Наталія Володимірівна Лисак Вінницький національний технічний університет
  • Юлія Володимирівна Міронова Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: узальнена математична модель, електропунктурна діагностика (ЕД), штучне розчленування, первинні перетворювачі

Анотація

Розроблено узагальнену математичну модель штучного розчленування замкнених кіл у задачах медичної діагностики, система індексації у якій визначає алгоритми побудови комплексу базових структур первинних перетворювачів електропунктурної діагностики.Розроблено узагальнену математичну модель мультиплікативних похибок комплексу базових структур первинних перетворювачів електропунктурної діагностики.

 

Біографії авторів

Олександр Митрофанович Роїк, Вінницький національний технічний університет
д.т.н., професор, завідувач кафедри менеджменту та безпеки інформаційних систем
Наталія Володимірівна Лисак, Вінницький національний технічний університет
к.т.н., доцент кафедри менеджменту та безпеки інформаційних систем
Юлія Володимирівна Міронова, Вінницький національний технічний університет
к.е.н., старший викладач  кафедри менеджменту та безпеки інформаційних систем
Як цитувати
[1]
О. Роїк, Н. Лисак, і Ю. Міронова, МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ ІНВАРІАНТНОЇ ЕЛЕКТРОПУНКТУРНОЇ ДІАГНОСТИКИ БІОЛОГІЧНИХ СИСТЕМ, ІТКІ, vol 3, № 31, 1.
Розділ
Біологічні та медичні прилади і системи

Найчитабильні статті цього ж автора(ів)