МЕТОДИ ЗАМІЩЕННЯ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ТОЧНОСТІ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ В СИСТЕМАХ ДІАГНОСТИКИ СКЛАДНИХ ОБ’ЄКТІВ

  • Олександр Митрофанович Роїк Вінницький національний технічний університет
  • Анатолій Вацлавович Поплавський Вінницький національний технічний університет
  • Анастасія Павлівна Ткачук Вінницький національний технічний університет
  • Дмитро Петрович Присяжний Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: об’єкт діагностики, параметри елементарних компонент, пристрій врівноваження, вимірювальний перетворювач

Анотація

Моделі складних об’єктів (як медичних так і технічних) можна розглядати як багатополюсні досліджувані кола. При цьому, в технічних об’єктах полюсами являються провідники друкованих плат між якими знаходяться досліджувані компоненти, параметри яких вимірюються. А в медичних об’єктах полюсам відповідають так звані меридіани, кожен з яких характеризується репрезентативними біологічними точками акупунктури (БАТ). Досліджуваними тут є параметри між точками акупунктури, для вимірювання яких застосовуються  методи Фоля і Накатані. Однак ці методи не враховують об’єктивно існуючих взаємозв’язків компонентів в досліджуваних об’єктах.

В останній час широкий розвиток отримали методи вимірювань із штучним розчленуванням замкнених кіл. Ці методи полягать у реконфігурації складних об’єктів, за допомогою деякого комутатора, у коло типу трикутник,  в якому одна з його гілок є досліджуваним компонентом, який шунтується двома іншими компоне нтами, які утворюються під час декомпозиції об’єктів діагнстування (ОД) шляхом об’єднання з несполученими полюсами досліджуваного компонента в один вузол.

На другому етапі здійснюється саме вимірювання параметрів досліджуваного компонента  за допомогою порівняння з параметрами деякого зразкового елемента деяким пристроєм врівноваження (ПВ).

В статті також, розроблено методи заміщення для підвищення точності прийняття рішень під час вимірювань у системах діагностки параметрів елементарних компонент складних об’єктів.

Біографії авторів

Олександр Митрофанович Роїк, Вінницький національний технічний університет

д. т. н., професор, завідувач кафедри менеджменту та безпеки інформаційних систем

Анатолій Вацлавович Поплавський, Вінницький національний технічний університет

к. т. н., доцент кафедри менеджменту та безпеки інформаційних систем

Анастасія Павлівна Ткачук, Вінницький національний технічний університет

студентка групи 1ПІ-15б факультету ІТКІ

Дмитро Петрович Присяжний, Вінницький національний технічний університет

інженер Центру інформаційних технологій і захисту інформації

Опубліковано
2018-10-16
Як цитувати
[1]
О. Роїк, А. Поплавський, А. Ткачук, і Д. Присяжний, МЕТОДИ ЗАМІЩЕННЯ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ТОЧНОСТІ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ В СИСТЕМАХ ДІАГНОСТИКИ СКЛАДНИХ ОБ’ЄКТІВ, ІТКІ, vol 42, № 2, с. 4-9, Жов 2018.
Розділ
Біологічні та медичні прилади і системи

Найчитабильні статті цього ж автора(ів)