Про модифікацію графо-логічної моделі

  • Костянтин В’ячеславович Морозов Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
  • Віталій Олексійович Романкевич Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
  • Катерина Романівна Потапова Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
Ключові слова: GL-модель, модифікація реберних функцій, блоковані вектори

Анотація

Базова GL-модель відображає поведінку відмовостійких багатопроцесорних систем (ВБС) у потоці відмов, число яких не перевищує припустимого. У випадку, якщо рівень надійності системи, що розробляється, є недостатнім, він може бути підвищений шляхом організації стійкості ВБС до деяких відмов більш високої кратності. Для збереження адекватності моделі поведінці системи в потоці відмов вона може бути модифікована, зокрема, шляхом зміни її реберних функцій. У статті вирішується задача пошуку критеріїв для вибору пар реберних функцій, які доцільно модифікувати.

Біографії авторів

Костянтин В’ячеславович Морозов, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
аспірант кафедри Системного програмування і спеціалізованих комп’ютерних систем
Віталій Олексійович Романкевич, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
к. т. н., доцент, доцент кафедри Системного програмування і спеціалізованих комп’ютерних систем
Катерина Романівна Потапова, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
к. т. н., доцент, доцент кафедри Системного програмування і спеціалізованих комп’ютерних систем
Опубліковано
2016-02-15
Як цитувати
[1]
К. Морозов, В. Романкевич, і К. Потапова, Про модифікацію графо-логічної моделі, ІТКІ, vol 34, № 3, с. 42-49, Лют 2016.
Розділ
Комп`ютерні системи та компоненти