Модель для відтворення спекулярної складової кольору в засобах комп’ютерної графіки

  • Сергій Володимирович Павлов ВНТУ
  • Сергій Олександрович Романюк ВНТУ
  • Олександр Никифорович Романюк ВНТУ
  • Олександр Володимирович Мельник ВНТУ
Ключові слова: рендеринг, спекуляра складова кольору, дистрибутивна функція відбивної здатності

Анотація

У роботі запропоновано нову модель для відтворення спекулярної складової кольору на основі двонаправленої дистрибутивної функції. При цьому використовується косинус- степенева функція, яку знаходять на основі нормалізованих векторів до джерела світла, спостерігача та нормалі до поверхні.Модель при формуванні  відблисків на поверхні графічного об’єкту  забезпечує  високу точністю відтворення як епіцентру відблиску, так і його блюмінгу. Функція має значно меншу степінь порівняно з моделями Фонга та Бліна. Розроблена функція не містять трудомістких операцій ділення та має просту апаратну реалізацію. Результати роботи можуть бути використані у високопродуктивних системах формування реалістичних графічних зображень.

Біографії авторів

Сергій Володимирович Павлов, ВНТУ
д.т.н., професор, проректор з наукової роботи
Сергій Олександрович Романюк, ВНТУ
аспірант
Олександр Никифорович Романюк, ВНТУ
д.т.н., професор, перший проректор з навчально-методичної ро-
боти, Вінницький національний технічний університет
Олександр Володимирович Мельник, ВНТУ
аспірант
Опубліковано
2016-02-15
Як цитувати
[1]
С. Павлов, С. Романюк, О. Романюк, і О. Мельник, Модель для відтворення спекулярної складової кольору в засобах комп’ютерної графіки, ІТКІ, vol 34, № 3, с. 50-57, Лют 2016.
Розділ
Комп`ютерні системи та компоненти