Нечіткі експертні оптико-електронні системи для аналізу біомедичних зображень (наприклад, діагностики глаукоми)

  • Сергій Володимирович Павлов Vinnytsia National Technical University (0432) 59-86-25, Khmelnytsky Highway 95, Vinnitsa, Ukraine, 21021
  • Олексій Дмитрович Азаров Vinnytsia National Technical University (0432)598-437, Khmelnytsky Highway 95, Vinnitsa, Ukraine, 21021
  • Йосип Романович Салдан Vinnitsa National Medical University of M.I. Pirogov
  • Анна Олександрівна Рожман Vinnytsia National Technical University
  • Наталія Петрівна Бабюк Vinnytsia National Technical University
Ключові слова: опто-електронна система, біомедичні зображення, біооб’єкти

Анотація

В статті отримано математичні моделі для оцінювання біомедичних зображень з використанням методів нечітких множин на основі експертних баз знань. Це дозволило проводити комплексне якісне діагностування та підвищити достовірність і оперативність діагностування. Розроблено методику аналізу біомедичних зображень на основі апарату нечітких множин, що дозволило повніше діагностувати захворювання пр. глаукомі. Розроблено архітектуру інформаційної технології для підтримки прийняття рішень при аналізі біомедичної інформації, що дозво-лило підвищити достовірність оброблення біомедичних зображень шляхом врахування структурних особливостей біооб’єктів.

Біографії авторів

Сергій Володимирович Павлов, Vinnytsia National Technical University (0432) 59-86-25, Khmelnytsky Highway 95, Vinnitsa, Ukraine, 21021
d.t.s., prof., Head of the Department of General Physics and Photonics
Олексій Дмитрович Азаров, Vinnytsia National Technical University (0432)598-437, Khmelnytsky Highway 95, Vinnitsa, Ukraine, 21021
d.t.s., prof., Head of the Department Computer Science
Йосип Романович Салдан, Vinnitsa National Medical University of M.I. Pirogov
d.m.s., prof., Head of the Department of Ophthalmology
Анна Олександрівна Рожман, Vinnytsia National Technical University
search engine of Department of General Physics and Photonics
Наталія Петрівна Бабюк, Vinnytsia National Technical University
search engine of Department of General Physics and Photonics
Як цитувати
[1]
С. Павлов, О. Азаров, Й. Салдан, А. Рожман, і Н. Бабюк, «Нечіткі експертні оптико-електронні системи для аналізу біомедичних зображень (наприклад, діагностики глаукоми»), ІТКІ, vol 1, № 26, 1.
Розділ
Біологічні та медичні прилади і системи