Модифікований метод parallax mapping з використанням карти відстаней до поверхні

  • Олександр Никифорович Романюк Вінницький національний технічний університет
  • Олександр Олександрович Дудник Вінницький національний технічний університет
  • Оксана Володимирівна Романюк Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: екстурування, рельєфне текстурування, parallax mapping, карта відстаней, карта висот.

Анотація

Запропоновано модифікацію метода Донеллі, яка полягає в уточненні карти відстаней до поверхні для виконання parallax mapping. Осовна ідея уточнення полягає в урахуванні умови видимості точок, що формують карту відстаней, при визначенні міні-мальної відстані від точки до поверхні. В результаті застосування методу зменшується кількість ітерацій трасування видового век-тора при накладанні текстур на поверхоні з складним рельєфом, що дає можливість знизити обчислювальні затрати та підвищити продуктивність без втрати точності обчислень. Метод може бути використано в системах високореалістичної комп’терної графіки.

Біографії авторів

Олександр Никифорович Романюк, Вінницький національний технічний університет
доктор технічних наук, професор, Перший проректор ВНТУ.
Олександр Олександрович Дудник, Вінницький національний технічний університет
аспірант кафедри Програмного забезпечення ВНТУ
Оксана Володимирівна Романюк, Вінницький національний технічний університет
кандидат технічних найк, доцент кафедри ПЗ
Опубліковано
2017-06-06
Як цитувати
[1]
О. Романюк, О. Дудник, і О. Романюк, Модифікований метод parallax mapping з використанням карти відстаней до поверхні, ІТКІ, vol 38, № 1, с. 78-82, Чер 2017.
Розділ
Математичне моделювання та обчислювальні методи