Розробка автоматизованих лабораторних практикумів віддаленого доступу у структурі віртуальних навчальних середовищ інженерного спрямування

  • Лариса Олександрівна Сав’юк Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
  • Артур Олегович Рогач Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Ключові слова: Віртуальна лабораторія, лабораторний практикум, віддалений доступ, система, інформаційно-комунікаційні технології, дистанційне навчання

Анотація

У статті здійснено аналіз стану впровадження автоматизованих лабораторних практикумів віддаленого доступу (АЛВПД) у практику професійної підготовки і перепідготовки спеціалістів інженерного профілю. Доведено, що структура віртуальних навчальних середовищ технічного спрямування повинна будуватися на платформі АЛВПД та сучасних систем управління процесом дистанційного навчання. На основі проведеного інформаційного пошуку, щодо сучасного АЛВПД, розроблено комплексну класифікацію інструментальних засобів даного призначення та здійснений порівняльний аналіз структури і функціональних можливостей віртуальних навчальних середовищ підготовки інженерного рівня.

Біографії авторів

Лариса Олександрівна Сав’юк, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
к.т.н., доцент кафедри комп’ютерних технологій в системах управління та автоматики
Артур Олегович Рогач, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
аспірант кафедри комп’ютерних технологій в системах управління та автоматики
Опубліковано
2016-02-15
Як цитувати
[1]
Л. Сав’юк і А. Рогач, Розробка автоматизованих лабораторних практикумів віддаленого доступу у структурі віртуальних навчальних середовищ інженерного спрямування, ІТКІ, vol 34, № 3, с. 66-71, Лют 2016.
Розділ
Комп`ютерні системи та компоненти