Оцінювання характеристик послідовно-параллельного процесу статистичного моделювання

  • Володимир Михайлович Дубовой Вінницький національний технічний університет
  • Олена Дмитрівна Никитенко Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: статистичне моделювання, модель координації, послідовно-паралельна обробка, діаграма Ганта

Анотація

У статті вирішується задача оцінки швидкості виконання перетворень при моделюванні статистичних характеристик систем на основі GPGPU комплексів послідовно-паралельної обробки інформації. Розглянуто узагальнена задача координації послідовно-паралельного процесу статистичного моделювання для послідовних кроків перетворення вихідної інформації. Процеси координації проаналізовані з застосуванням діаграм Ганта. Правила виконання операцій моделювання ґрунтуються на операторному методі перетворень законів розподілу ймовірностей, який використовує інтегральні оператори. У роботі синтезована узагальнена модель координації паралельних процесів і перевірено її адекватність на прикладі її застосування до процесу обробки зображень. Розроблений підхід дозволяє сформувати критерій для вибору оптимального розміру блоків даних при паралельній обробці і скоротити час моделювання.

Біографії авторів

Володимир Михайлович Дубовой, Вінницький національний технічний університет
д.т.н., проф., зав. кафедри комп’ютерних систем управління, Факультет комп’ютерних систем і автоматики
Олена Дмитрівна Никитенко, Вінницький національний технічний університет
к.т.н., доцент кафедри комп’ютерних систем управління, Факультет комп’ютерних систем і автоматики
Опубліковано
2016-02-15
Як цитувати
[1]
В. Дубовой і О. Никитенко, Оцінювання характеристик послідовно-параллельного процесу статистичного моделювання, ІТКІ, vol 34, № 3, с. 81-88, Лют 2016.
Розділ
Математичне моделювання та обчислювальні методи