Програмний комплекс для морфологічного аналізу та аналізу серцевого ритму з підвищеною інформативністю

  • Надія Степанівна Луцик ТНТУ імені І.Пулюя, кафедра комп'ютерних систем та мереж
  • Ярослав Володимирович Литвиненко Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
  • Сергій Анатолійович Лупенко Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
  • Андрій Миколайович Зозуля Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

Анотація

У даній роботі удосконалено програмний комплекс аналізу кардіосигналів, шляхом доповнення його новими програмними модулями, що реалізують нові методи аналізу серцевого ритму та морфологічного аналізу кардіосигналів. За рахунок використання нової математичної моделі сигналів серця у вигляді умовного циклічного випадкового процесу та нових методів його опрацювання, комплекс дає змогу проводити автоматизований статистичний морфологічний аналіз та аналіз ритму кардіосигналів із підвищеною інформативністю, що уможливило підвищення точності та достовірності діагностики стану серцево-судинної системи організму людини. Удосконалений програмний комплекс може бути використаний як складова частина програмного забезпечення автоматизованої діагностичної системи для комплексного морфологічного аналізу та аналізу серцевого ритму на ЕОМ.

Біографії авторів

Надія Степанівна Луцик, ТНТУ імені І.Пулюя, кафедра комп'ютерних систем та мереж
Lecturer assistant of Computer Systems and Networks Department
Ярослав Володимирович Литвиненко, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри комп’ютерних наук
Сергій Анатолійович Лупенко, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
доктор технічних наук, професор, професор кафедри комп’ютерних систем та мереж
Андрій Миколайович Зозуля, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
здобувач кафедри комп’ютерних систем та мереж
Опубліковано
2016-05-30
Як цитувати
[1]
Н. Луцик, Я. Литвиненко, С. Лупенко, і А. Зозуля, Програмний комплекс для морфологічного аналізу та аналізу серцевого ритму з підвищеною інформативністю, ІТКІ, vol 35, № 1, с. 13-22, Трав 2016.
Розділ
Біологічні та медичні прилади і системи